SOSIAL INNOVASJON

”Sosial innovasjon er et resultat av lidenskap, av å se behov og muligheter – å vite for mye til å være komfortabel med å gjøre ingenting”.

Erik von Lennep, Cultivate, sustainable living centre Dublin, Irland

Innovasjon blir ofte forstått som ”hardware” og termen har i de siste tiår i all hovedsak blitt brukt i forbindelse med utvikling av teknologi, produkter og tjenester i IT sektoren. Nå begynner virksomheter for alvor også å forstå viktigheten av sosial innovasjon. Det er en økende forståelse for at vi i dag står foran et seriøst innovasjonsgap for å løse presserende utfordringer verdensamfunnet står ovenfor. Tiltak, produkter og servicer som tjener samfunnsmessige mål så vel som miljømessige og finansielle formål betegnes som sosial innovasjon.

I følge The Young Foundation i Storbritannia, refererer sosial innovasjon til nye ideer som fungerer som løsning på uløste behov i samfunnet og som gjør folks liv bedre. Dette siste punktet er avgjørende for at vi kan snakke om en sosial innovasjon. (jf. definisjonen av innovasjon: ”Innovasjon er en vellykket utnyttelse av en idé som regel ved å kombinere kjente ressurser på en ny måte”). Hva som gjør folks liv bedre er selvfølgelig et spørsmål som bare kan besvares subjektivt. I Japan har man f. eks utviklet en robåthund som kan vise omsorg, nærhet og tilstedeværelse for eldre, pleietrengende mennesker. Sannsynligvis et ærlig forsøk på å komme Japans forestående enorme demografiske problemer i møte, men ønsker du i alderdommen å få din sosiale og intellektuelle nærhet tilfredstilt av en robot? Eller skal vi gjøre et forsøk å finne tilbake til fundamentale, mellommenneskelige verdier og skape den fremtiden vil selv ønsker oss?

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: