INNOVATION GAP

I The Young Foundations manifest om sosial innovasjon, Social Silicon Valleys, fra våren 2006 beskriver de det de kaller et gap mellom de akselererende verdensomspennende problemer vi står ovenfor og omfanget av løsninger på markedet. Problemene er langt flere enn det finnes løsninger pr i dag og The Young Foundation omtaler gapet som vidt og stadig voksende. I dette gapet er behovet for sosial innovasjoner – umiddelbart.

Dette reiser spørsmålet om hvem som skal være de drivende krefter i retning bærekraftig utvikling. Hvem skal kommer opp med nye ideer som møter umøtte behov og implementerer tiltak for å møte sosiale og samfunnsmessige mål? Diskusjonen handler i mindre grad om ansvaret ligger hos kommersielle virksomheter, regjeringer eller organisasjoner, men mer om hvordan transportere budskapet om at vi alle er ansvarlige for å bidra til en ønsket fremtid. Sosial forandring avhenger av alliansen mellom små organisasjoner, individer og grupper som har nye ideer, er raske og mobile og de store organisasjoner, regjeringer og virksomheter som er mindre kreative og fleksible, men desto bedre på implementering og scaling.

Behovet for å fremme bærekraftige forretningsmodeller så vel som livsstiler er voksende. Radikal innovasjon avhenger i høy grad av vekselvirkninger mellom hardware og software. Vi må lære å navigere hovedutfordringen med all type innovasjon, fra high- til low-tech, at vi ikke kan undersøke et marked som ikke finnes… En må evne til å skape imaginære linker mellom nåtid og en ønsket fremtid. Det krever mot å bevege seg bort fra det vi vet og inn i det ukjente.

I denne prosessen har vi et stort behov for tydelig lederskap. Vi trenger at individer, organisasjoner og nasjoner tar lederskap og dedikerer tid, human, finansiell- og kreativ kapital for en bærekraftig utvikling.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: