7 teknikker for entrepreneurial design

Å utvikle et godt entrepreneurial design er en øvelsessak. Det første og viktigste skritt er å betrakte det feltet man har valgt seg ut fra så mange vinkler som mulig og å vri og vende på utgangspunktsideen og utarbeide nye siktakser.

Her 7 teknikker for å utarbeide et entrepreneurial design:

1)     Utforsk potensialet i det som alt eksisterer

2)     Tenk funksjon fremfor konvensjon

3)     Kombiner det kjente på nye måter

4)     Oppfyll mer enn en funksjon

5)     Se problemer som sjanser

6)     Gjøre arbeid til underholdning (Tom Sawyer prinsippet)

7)     La visjoner bli virkelighet!

Hver av disse metodene er selvfølgelig ikke like egnet til alle typer konsepter, men det vil alltid lønne seg å se på et felt fra ulike perspektiver og teste egne fordommer og forestilinger.

Idéutviklingsprosessen er en disiplin som krever åpenhet og vilje til å se med nye øyne. Det er ytterst sjeldent at en idé oppstår helt ferdig. Eksempelet med post-it lappene til 3M som beskrives i alle lærebøker, er unntaket som bekrefter regelen. Historien sier at konseptet post-it lapp virkelig oppsto ved en tilfeldighet, men realiteten er at de aller færreste ideer oppstår på den måten. Det vanlige er å elte en idé til en har et utarbeidet konsept – som så finner eller ikke finner sin plass i markedet, – forskjellen mellom et godt og et mindre godt entrepreneurial design…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: