Grundeinkommen

En inntekt er som luft under vingene“ (sitat: www.kultkino.ch)  …. slik begynner filmen. Kan man tenke seg en betingelsessløs inntekt for alle? En økonomisk borgerrett? En mulighet for alle til å ”fly” og til å gjøre det en virkelig vil? I filmen „Kulturimpuls GRUNDeinkommen (Norsk: kulturimpuls GRUNNinntekt) stilles pengenes oppgave under lupen. Et brennaktuelt tema.

I Tyskland, Østerrike og Sveits diskuteres det i media, akademia og i politiske kretser om det ikke er en logisk følge av den industrielle, økonomiske og sosiale utviklingen gjennom de siste 100 årene å innføre en borgerrettsbestemt grunninntekt for alle. Gjennom effektivisering, teknologisk utvikling og innovasjon har vi rasjonalisert bort behovet for arbeidskraft og outsourcet produksjon til den store gullmedalje….

I Tyskland har i dag 41% et betalt arbeide, resten lever av såkalte overføringsinntekter (økonomisk aktivitet, div stønader etc.) altså inntekter som ikke henger direkte sammen med arbeid. 4 av 10 får altså penger til livets opphold gjennom lønnet arbeide. 3 av 10 er pårørende (i første rekke barn og unge), 2 av 10 mottar pensjon og 1 av 10 lever sosialhjelp.

Tall fra Statisches Bundesamt (tyske SSB) viser at det i Tyskland i 2001 ble utført 56 milliarder betalte arbeidstimer. Til sammenligning ble det samme år utøvet 96 milliarder ubetalte arbeidstimer, – i første rekke i hjemmet, med barn og unge, i omsorgstjenesten og gjennom frivillig arbeid….

”Grundeinkommen” er et revolusjonerende konsept og en ekte sosial innovasjon som i bunn og grunn handler om eksistenssikkerhet for alle og et samfunn som mulighgjør fremfor å tvinge. Svært mange mennesker bruker ekstremt mye tid og energi på å bekymre seg om spørsmål som hvor neste husleie skal komme fra. At vår del av verden produserer stressyndromer, missnøye, usikkerhet og utilfredshet med arbeidssituasjon og derav livsstilsykdommer og psykiske problemer er hevet over en hver tvil.

Hovedprinsippet med en grunninntekt for alle er å gi hver og en frihet til selvbestemt arbeid og å frigi ressurser som i dag er bundet opp i frustrasjon, stress og angst. Her tror jeg bare fantasien kan sette stopper for hva som er mulig.

Av erfaring vet jeg at du nå tenker at det aldri ville fungere for da ville ingen ha arbeidet. Hva ville du selv gjort om du mottok en grunninntekt? I filmen vises det til en studie hvor en rekke mennesker stilles akkurat dette spørsmålet. Interessant er at 60% svar at de ikke ville endret noe, men arbeidet videre som vanlig. 30% sier de ville jobbet mindre for å få mer tid til å pleie hobbyer, fritid, tilbringe mer tid med familien eller eventuelt skifte til en jobb hvor de tjener mindre, men med høyere tilfredshetsgrad. Kun 10% svarte at de da ville sluttet og arbeide. Sovet ut, kanskje reist eller studert. Paradoksalt nok svarte 80% at de antok at ”de andre” ville sluttet å jobbe.

Et tydelig samfunnsproblem i tyskland i dag er at mange mennesker som har en arbeidsplass, i virkeligheten kun har en inntektsplass. Altså at man utøver et arbeide, kun for å generere inntekter, men uten å se en mening eller glede i arbeidet. At en slik situasjon for enkeltmennesker over tid bringer med seg frustrasjoner, psykiske og fysiske lidelser må være klart for alle. Filmen viser en grafikk hvor 12% av de spurte er fornøyd med sitt arbeide, 54% er middelmådig fornøyd og de resterende 34%  er utilfreds med sitt arbeide. Altså 1 av 3.

Nå kan en kan en argumentere for at alle disse tallene og problemene ikke er relevant i en norsk kontekst hvor arbeidsledigheten er minimal, levestandarden gjevt over høy og oljemilliardene tilsynelatende uendelige. Jeg vet ikke om disse omstendighetene gjør oss så mye mer lykkelige…… Mine uformelle undersøkelser av tilfredshetsgrad med arbeide blant venner og bekjente gir meg grunn til å tro at ikke rent få egentlig ønsker seg noe annet, andre arbeidsforhold, arbeidsoppgaver, kolleger etc. Jeg er fult klar over at jeg beveger meg i et svært ambisiøst miljø med høye krav til alle livets aspekter hvor ”fornøyd” så og si er et fremmedord, men det slår meg likevel som et tankekors at så mange er så lite glad for sitt arbeide. En tilbringer tross alt ca 50% av våken tilstand med nettopp, – arbeide.

Konseptet Grundeinkommen møter selvfølgelig mye motstand fra ulike kanter og stilles ovenfor problemstillinger som ”hvem skal da gjøre skittarbeidet? Hvem vil vaske toaletter og feie gaten om en ikke ?” Initiativet Grundeinkommen lister opp tre mulige løsninger på slike problemer;

  1. Bedre betingelser og høyere betaling for ”skittarbeid”
  2. Automatisere og rasjonalisere
  3. Gjør det selv

Hva ville du gjort om du hadde en viss grunnsikkerhet?

Hva drømmer du virkelig virkelig om å gjøre med din tid og dine ferdigheter?

Hva er egentlig viktig for deg?

For alle dere som behersker det tyske språket anbefaler jeg på det sterkeste filmen GRUNDeinkommen som kan lastes ned / streames fra Kultukino Basels hjemmeside. 98 minutter tysk-øving med godt, tankevekkende innhold.

/KCappelen


Videre links og informasjon;

Initiative-grundeinkommen.ch

Brand Eins, artikkelserie om sosial innovasjon. Wege in die Zukunft –Grundeinkommen

Brand Eins, Wirtschaft neu “Der Wind muss aus der Gesellschaft kommen

Grundeinkommen TV


Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: