funksjon fremfor konvensjon

ebuero AG Das Büro der Zukunft (fremtidens kontor)

For mange oppstartsvirksomheter kommer praktiske utfordringer og daily business i veien for dynamisk forretningsutvikling. Man kan ha en gode idé, et spennende produkt og masser av skapervilje og kreativitet, men mange entreprenører bemerker at de daglige, praktiske problemene suger tid og krefter selv fra et motivert team.

Serie-entreprenøren Holger Johnson etablerte ebuero AG i 2000 nettopp med det formål å avlaste andre entreprenører i oppstartsfasen. Ebuero AG har en spennende businessmodell som går ut på å leie ut kontorfunksjoner istedenfor reale kontorer. Kort beskrevet er ebuero et callsenter som ivaretar sekretærfunksjoner for små og mellomstore virksomheter. For 39 € i måneden kan gründere kjøpe seg en helproff sekretær som sørger for å besvare anrop, håndtere bestillinger etc. Samtidig har entreprenøren selv hodet fritt til å konsentrer seg om de oppgavene hun/han er best på, nemlig innovasjon og utvikling. Kostnadsmodellen funger slik at en betaler noen cent ekstra for hver arbeidsenhet knyttet til din virksomhet utover det månedlige grunnbeløpet.

Ebuero AG er markedsledende i Europa med 250 ansatte i Tyskland og 70 i Asia.

Modellen bak eburo tar stilling til spørsmål som: Er det for en entreprenør nødvendig å ansette egen sekretær for å håndtere et par innkommende samtaler pr dag i oppstartsfasen? Hva med utgifter og logestikk bak kontorplass, husleie, lønn, pensjonsordninger og forsikringer? Og ikke minst kan det være en stor utfordring for en entreprenør i det hele tatt å finne den riktige personen til jobben. Ikke alle entreprenører er automatisk gode HR-personer.

Eburo kan gi en oppstartsvirksomhet så mye som 80-90% kostnadsinnsparing idet de faste kostnadene for sekretær, husleie, telefon etc. holdes til det absolutt nødvendige samtidig som entreprenøren vinner tid og krefter til å jobbe med å utvikle produkter, konsepter og strategier som bringer vind i oppstartsseilene.

Business modellen bygger på funksjon fremfor konvensjon og brander seg selv som ”high tech – high touch”. Hva en outsourcet, virtuell sekretær dog ikke kan, er å sørge for god stemning, friske blomster og duften av nykokt kaffe….

Advertisements
  1. May 24th, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: