COWORKING seminar UdK

Understående en forklaring på hva begrepet “Coworking” er eller kan være. Definisjonen er resultat av et kompaktseminar om Coworking under ledelse av Jürgen Breiter. Seminaret inngikk i prosjektuken KOLLISJONER ved Kunsthøyskolen i Berlin (Universität der Künste – UdK). De deltagende var studerende fra ulike studieretninger ved UdK og Technische Universität (TU) Berlin. Tanken bak Kollisjonsuken er å arbeide interdisiplinært med tidsaktuelle temaer. Jeg var delaktig i å utvikle workshopdesignet og hadde gleden av å overvære alle prosjektgruppenes presentasjoner på UdK i dag, fredag 07.01.2011.

Kollisionseminar Universität der Künste Berlin 2011
COWORKING
Prof. Dr. habil. Susanne Hauser
Urban Curator, Dipl. Ing. Jürgen Breiter


COWORKING (norsk/Norwegisch)
”Coworking er en samtidsaktuell form for arbeidsorganisering. Arbeidsformen er basert på samvirke mellom små bedrifter og selvstendig næringsdrivende fra et mangfold bransjer og virkeområder. Et Coworking Space tilbyr den nødvendige infrastruktur og romlighet for profesjonelt arbeide.

I motsetning til et kontorfellesskap kan brukere av et Coworking Space dra nytte av fleksible tids- og prismodeller for arbeidsplasser og tjenester. I regelen kan en Coworker leie seg inn i et Coworking Space på fulltid eller velge fra et spekter av dags og timekontingenter. Utvalgte personer (hosts) fungerer som vert og kontaktperson. Coworkere deler ressurser og investeringer, – sted, materialer, tid, etc. hvilket muliggjør en profesjonell setting og gunstig arbeidsplass.

Ved siden av de finansielle fordelene ligger merverdien ved coworking i den sosiale utveksling og synergieffekt mellom de enkelte aktører. Grunnprinsippet lyder gjensidig åpenhet, tillitt og beredskap til å dele. Mangfoldet av tilgjengelige kompetanser i dynamiske nettverk, ulike perspektiver og utveksling av konsepter og ideer danner essensen av coworking. Samtidig spiller disse faktorene en vesentlig rolle for forretningsmessig suksess for de enkelte aktører.

Utgangspunktet for samvirke mellom Coworkere kan være en konkret identifisert problemstilling, men det sosiale samspillet og utveksling mellom Coworkere kan også inspirere til uforutsigbare synergieffekter og utviklingen av uplanbare innovative løsninger.”


COWORKING (tysk/Deutsch)
“Ist eine zeitgenössische Form der Arbeitsorganisation, die auf dem kooperativen Verbund von Kleinunternehmern sowie Selbstständigen aus den unterschiedlichsten Branchen und Tätigkeitsbereichen basiert. Dabei bietet ein Coworking Space die Infrastruktur und den Raum für ein professionelles Arbeiten. Im Unterschied zu einer Bürogemeinschaft können die Nutzer Arbeitsplätze auch tageweise und auf Basis flexibler Tarif- und Zeitmodelle in Anspruch nehmen – in der Regel fungieren ausgewählte Personen (Hosts) als Gastgeber und Ansprechpartner. Indem sich die Coworker Ressourcen und Investitionen teilen – Orte, Material, Zeit etc. -, wird ein professioneller und günstiger Arbeitsplatz ermöglicht.

Neben den finanziellen Aspekten liegt das Hauptaugenmerk auf dem sozialen Austausch und den Synergien zwischen den einzelnen Akteuren. Das Grundprinzip lautet Gegenseitigkeit, die Offenheit, Vertrauen und die Bereitschaft zum Teilen bedingt. Die Vielseitigkeit vorhandener Kompetenzen im dynamischen Netzwerk sowie der Austausch und der Gewinn unterschiedlicher Perspektiven sind die Essenz des Coworking und gleichzeitig Grundlage für den Geschäftserfolg der einzelnen Akteure. Dabei muss nicht immer ein konkretes Problem im Vordergrund stehen – vielmehr führt der soziale Austausch mit den Coworkern zu Inspirationen, regt an und kann durch ungeplante Synergien innovative Lösungen fördern.

Dennoch muss man beachten, dass vor allem die soziale Komponente auch zu geringere Effizienz führen kann – nählich dann, wenn das unternehmerische Ziel verloren geht und der Coworking Space nur noch als sozialer Treffpunkt genutzt wird.”

Im Rahmen der Projektwoche der UdK // Stand: 06. Januar 2011


Advertisements
 1. Hørtes kult ut. Ble det noen spendene ressultater av det?

  • Ja, det ble utviklet et verktøy for team building og behovsidentifisering til bruk i oppstarfasen av Coworking Spaces.

  • the donkeywhisperer
  • February 15th, 2011

  Ideen er fin. Jeg er kanskje naiv, men jeg håper noen som er nøytrale, kanskje Staten, vil bruke litt penger og offentlig plass til å etablere et slikt fysisk sted og rom, hvor SME’er og egentlig hvem-som-helst kan komme å ha tilgang til diverse teknologi, ressurser og kompetanse. Alt for mye av det kreative, spennende og innovative foregår i gjemte og ofte lukkede rom for spesiellt invidde elelr interresrte. Litteraturhuset i Oslo er et godt eksemple på en suksesshistoire hvor Synlighet og Åpenhet har involvert folk på tvers av fag, klasse og samfunnslag med velykkede resultater.

 2. Hei! Jeg er helt enig.
  Har snakket med Innovasjon Norge om muligheter, mannen (gubben..) fnøs av ideen og henviste meg til “en eller annen dame på Innovasjon Norge som driver med noe sånn kvinne-nettverk-greier… ”
  Coworking sprer om seg på kontinentet så vel som USA og Asia og produserer resultater på flere nivåer. At man sakte, men sikkert også her i norge snart må begynne å tenke på hvordan vi vil arbeide og hvordan morgendagens arbeidsrealitet ser ut tror jeg er helt sikkert.
  Det kreative, spennende og innovative må vi fortsette med!

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: