FACTS & NUMBERS lll

Nytt år, nye tall og fakta. Jeg starer ut med en kjapp statusgjennomgang av matproduksjon og næringsmiddelkonsum i Norges land.

  • Næringsmiddelindustrien er den nest største industrien i norsk økonomi
  • Verdien av matimport er doblet de siste ti årene
  • 1,09 kr tilsvarer tilskuddet norske aktører mottar pr liter melk ved bruk av norsk melk til produksjon av pizzaost. Tilskuddet til den samme melken, solgt som ost i dagligvarebutikk, ligger på 0,38 kr.
  • 3% av Norges areal er dyrket (dyrkbar…) mark. 67% av dette er gressareal. (fôrkorn, bygg, havre, oljevekster)
  • 15% økologisk landbruk innen 2020 er den sittende regjerings politiske målsetting. I dag drives 5% av jordbruksarealet økologisk.
  • Fire aktører kontrollerer 99,5% av det norske dagligvaremarkedet… (og da har jeg ikke en gang nevnt kiosk, bensinstasjon og storhusholdning…)
  • Den norske forbruker handler i 2,5 butikker pr uke
  • 109 milliarder tilsvarer omsetningen av matvarer i dagens Norge
  • Og sist, men ikke minst er det all grunn til å tro at vi også i 2011 vil fokusere langt mer på priser enn enn på matvarekvalitet og effekter av produksjon, politikk og transport i verdikjeden fra jord til bord.

Velbekomme!

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: