Archive for the ‘ coworking ’ Category

COWORKING seminar UdK

Understående en forklaring på hva begrepet “Coworking” er eller kan være. Definisjonen er resultat av et kompaktseminar om Coworking under ledelse av Jürgen Breiter. Seminaret inngikk i prosjektuken KOLLISJONER ved Kunsthøyskolen i Berlin (Universität der Künste – UdK). De deltagende var studerende fra ulike studieretninger ved UdK og Technische Universität (TU) Berlin. Tanken bak Kollisjonsuken er å arbeide interdisiplinært med tidsaktuelle temaer. Jeg var delaktig i å utvikle workshopdesignet og hadde gleden av å overvære alle prosjektgruppenes presentasjoner på UdK i dag, fredag 07.01.2011.

Kollisionseminar Universität der Künste Berlin 2011
COWORKING
Prof. Dr. habil. Susanne Hauser
Urban Curator, Dipl. Ing. Jürgen Breiter


COWORKING (norsk/Norwegisch)
”Coworking er en samtidsaktuell form for arbeidsorganisering. Arbeidsformen er basert på samvirke mellom små bedrifter og selvstendig næringsdrivende fra et mangfold bransjer og virkeområder. Et Coworking Space tilbyr den nødvendige infrastruktur og romlighet for profesjonelt arbeide.

I motsetning til et kontorfellesskap kan brukere av et Coworking Space dra nytte av fleksible tids- og prismodeller for arbeidsplasser og tjenester. I regelen kan en Coworker leie seg inn i et Coworking Space på fulltid eller velge fra et spekter av dags og timekontingenter. Utvalgte personer (hosts) fungerer som vert og kontaktperson. Coworkere deler ressurser og investeringer, – sted, materialer, tid, etc. hvilket muliggjør en profesjonell setting og gunstig arbeidsplass. Continue reading

Advertisements

Coworking

This weekend I attended what is said to be the first European conference on Coworking, Coworking Europe 2010 in Brussels. There were presentations from the official institutional side as well as from practitioners and pioneers in the field of future of work. The EU survey Flash Euro Parameter 2010 stated that the number one reason for Europeans to become an entrepreneur is independence. Next comes flexibility in time and place and money only on 3rd place. But, – in our globalized economy it’s a problem that only 34% of Europeans wants to become self-employed (compared to 55% in US). Co- and interdisciplinary thinking and supporting a-typical work here said to be an important tool to meet pressing challenges.

FLEXICURITY = flexibility + security
The participants were mostly and mainly entrepreneurs and people from the creative class. We are familiar to the advantages of coworking, all ready thinking, acting and working across sectors and breaking traditional conventions of work life. While coworking take many forms and styles and means different things to different coworkers, words as openness, sustainability, community, flexibility and security can describe the coworking communities arising around the globe. (p.t ca 240 in the United States and 130 in Europe). The economic crisis, social instability and the over sized big corporate world where individuals are degenerated to pieces in a production machine has led to a rise of alternative work forms and patterns among pioneers. In earlier times people valued products and services. Then it was information. Now is it the link, the relationship we value and need. Social capital. And this is the strength of the coworking scene. Big corporations are off course all ready picking up on this trend experimenting with established work norms. Lets see how we can utilize the best of two worlds. I think we will se a whole lot of new types of organizations in the time to come. There will be hybrid organisations serving more needs and allowing for individual adjustments. For those daring to try I think the future of work gives amazing opportunities.

Unperfekthaus

Unperfekthaus har de siste årene etablert seg som et begrep innen sosialt entreprenørskapsscenen og er et spennende eksempel på en forretningsmodell som genererer verdi på en trippel bunnlinje. Jeg kom borti konseptet første gang i 2007, men først nå i forbindelse med et kultur 2.0-seminar i Ruhrgebiet fikk jeg anledning til å besøke Unperfekthaus Essen selv.

Unperfekthaus er et hus midt i Essen sentrum med 4000km2 fordelt over fire etasjer. Huset rommer café, restaurant, atelier, arbeidsrom, grupperom, konferansesal, takterrasse, bar, verksteder mm. og har åpent daglig fra 10:00 – 23:00. Så langt, – ingen store overraskelser….. Continue reading

Advertisements