Remix-Manifesto

IPR er et aktuelt og kontroversielt tema som diskuteres i mange fora for tiden. Ikke minst som resultat av web 2.0, brukerdreven innovasjon, Creative Commons og de utfordringer, – og muligheter!, – det bringer med seg for teknologisk så vel som sosial innovasjon og utvikling.

Skal du se en film i løpet av helgen, – vil jeg anbefale dokumentaren “Remix-manifesto” laget av web-aktivisten Brett Gaylor. Her som youtube link i 9 deler. Del nr 8 gir for eksempel spennende eksempler på hva patentering innen medtech kan bety….

Advertisements

Story of Stuff

“stuff moves through a system,… from extraction to production, to distribution to consumption, to disposal…”

From the Story of Stuff Project, a nice visualization of where our stuff comes from and where stuff goes..

20 Jahre Mauerfall

Det er 20 år siden muren falt og begynnelsen på slutten av den kalde krigen. Den gang for 20 år siden, 9. november 1989, var jeg med min far og hans herrekor på turné ett eller annet sted i Vest-Tyskland, men var for ung til å forstå de store omveltningene murens fall førte med seg, – på godt og ondt.
20 år har gått og det har ikke bare vært lett, problemene i de nye tysk Bondelslandene er ikke til å undervurdere hva arbeidsledighet, sosialproblemer, utdannelsesnivå osv. angår.
Om arrene etter 28 års deling (1961-1989) fremdeles er å spore på begge sider av dødsstripen er muren som delte ett folk og ett land så godt som helt utslettet. Kun 1% av Berlins største turistattraksjon, Berliner Muren står fremdeles på orginal plass. Resten er brukt som fyllmasse i vei og byggeprosjekter, utstilt på all verdens museer eller integrert i pissoarer i Las Vegas….. Prosjektet Mauerfragmente beskjeftiger seg med den kollektive errinelse om muren og yngre tysk historie.


 

Foto: J.Breiter / K.Cappelen

Se Mauerfragmentes nettside HER
Me r info under Projects > Mauerfragmente

INNOVATION GAP

I The Young Foundations manifest om sosial innovasjon, Social Silicon Valleys, fra våren 2006 beskriver de det de kaller et gap mellom de akselererende verdensomspennende problemer vi står ovenfor og omfanget av løsninger på markedet. Problemene er langt flere enn det finnes løsninger pr i dag og The Young Foundation omtaler gapet som vidt og stadig voksende. I dette gapet er behovet for sosial innovasjoner – umiddelbart.

Dette reiser spørsmålet om hvem som skal være de drivende krefter i retning bærekraftig utvikling. Hvem skal kommer opp med nye ideer som møter umøtte behov og implementerer tiltak for å møte sosiale og samfunnsmessige mål? Diskusjonen handler Continue reading

SOSIAL INNOVASJON

”Sosial innovasjon er et resultat av lidenskap, av å se behov og muligheter – å vite for mye til å være komfortabel med å gjøre ingenting”.

Erik von Lennep, Cultivate, sustainable living centre Dublin, Irland

Innovasjon blir ofte forstått som ”hardware” og termen har i de siste tiår i all hovedsak blitt brukt i forbindelse med utvikling av teknologi, produkter og tjenester i IT sektoren. Nå begynner virksomheter for alvor også å forstå viktigheten av sosial innovasjon. Det er en økende forståelse for at vi i dag står foran et seriøst innovasjonsgap for å løse presserende utfordringer verdensamfunnet står ovenfor. Tiltak, produkter og servicer som tjener samfunnsmessige mål så vel som miljømessige og finansielle formål betegnes som sosial innovasjon.

I følge The Young Foundation Continue reading

ein Ort zum Lesen

ein Ort zum Lesen” 10. Mai 2009 am Bebelplatz, Berlin Mitte.

Fotos: J.Breiter  / K.Kretschman / K.Cappelen

Advertisements