ein Ort zum Lesen

 

”Ein Ort zum Lesen” (norsk: Et sted å lese) ble for første gang arrangert 10. mai 2009 på Bebelplatz i Berlin-Mitte. Mens 2009-arrangement var relativt beskjedent med 10 stoler og 10 bøker inntok vi i 2010 den ærverdige plassen i hjertet av Berlin med 50 stoler og 50 bøker fra listen over de brente bøker. I 2011 vokste arrangementet til det dobbelte med 100 stoler og 100 bøker. Det nærmer seg igjen 10.mai …

www.einortzumlesen.de

10. mai er årsdagen for bokbrenningen som tilhengere av det nasjonalsosialistiske partiet gjennomførte i en rekke tyske byer i 1933. I Berlin fant bokbrenningen sted på Bebelplatz, plassen utenfor Humboldt universitetet – hvis studenter og ansatte den gang var blant de ledende aktører i bokbrenningen. Tusenvis av litterære verker i ”u-tysk ånd” av forfattere, vitenskapsfolk og journalister ble brent under offentlig skue. Noe endelig tall på hvor mange titler som ble kastet på bålet strides de lærde om, men man regner med at det er snakk om rundt 25.000 titler av tilsammen 407 forfattere. Blant bøkene som ble kastet på bålet finner vi verker av kjente navn som Marx, Einstein, Kafka, Mann, Tucholsky og Kästner, men også fremragende tekster av mindre kjente navn som står i fare for å gå i glemmeboken. Det årlige arrangementet “ein Ort zum Lesen” (norsk: et sted å lese) bringer et utvalg av disse bøkene tilbake til Bebelplass og tilbake i folks bevissthet.

For å minnes bokbrenningen 10. mai 1933 og regimes diktatoriske sensur, plasserer initiativtakerne bak “ein Ort zum Lesen”, 10.mai hvert år stoler med påskriften “ein Ort zum Lesen” på Bebelplazt i Berlin-Mitte. På hver stol ligger en bok. Bøkene er tittler hentet fra svartelisten over de bøker som den gang ble brent. Publikum inviteres til ta del i et stykke kultur på denne urbane plassen i hjerte av Berlin, til å sette seg, til å lese eller kanskje lese høyt for andre.

Ved siden av de historiske og litterære aspektene er konseptet ”ein Ort zum Lesen” et bidrag i den politiske diskusjonen om bruk av  ærverdige Bebelplatz. Fashion Week, Mercedes Benz og Vodafons aggressive, kommersielle tilstedeværelse på plassen har  de siste årene trigget diskusjonen i mediene om verdig omgang med denne plassen og kommersiell bruk av offentlig rom generelt.

“ein Ort zum Lesen” gir i sin enkelhet et bud på “hva ønsker vi oss for Bebelplatz?” og tydeliggjør hvilke kvaliteter det offentlige rom har utover funksjonen som reklameflate og trafikkmaskin og hvordan vi som deltagere i det offentlige rom automatisk innehar rollen som kulturelle aktører. /K.Cappelen

For mer informasjon om “ein Ort zum Lesen”, tidspunkt for arrangementet 10.mai 2012, forfattere, bokutvalg med mer, se prosjektets hjemmeside.

Download konseptpapir (tysk): 2010-03-02_ein Ort zum lesen_BebelplatzAdvertisements
Comments are closed.
%d bloggers like this: