Posts Tagged ‘ Deinkost ’

Konservering. av sensommerens dufter og smaker

Sommer går mot høst. Høst vil bli til vinter. Kantraeller, piggsopp og sort trompetsopp er reddet fra skogens mørke, tørket og lagt på glass. Duft, smak og glede konservert i år som i fjor (se Matauke i storbyjungelen 08/10/2010). 

Advertisements

taste of summer…

FACTS & NUMBERS lll

Nytt år, nye tall og fakta. Jeg starer ut med en kjapp statusgjennomgang av matproduksjon og næringsmiddelkonsum i Norges land.

  • Næringsmiddelindustrien er den nest største industrien i norsk økonomi
  • Verdien av matimport er doblet de siste ti årene
  • 1,09 kr tilsvarer tilskuddet norske aktører mottar pr liter melk ved bruk av norsk melk til produksjon av pizzaost. Tilskuddet til den samme melken, solgt som ost i dagligvarebutikk, ligger på 0,38 kr.
  • 3% av Norges areal er dyrket (dyrkbar…) mark. 67% av dette er gressareal. (fôrkorn, bygg, havre, oljevekster)
  • 15% økologisk landbruk innen 2020 er den sittende regjerings politiske målsetting. I dag drives 5% av jordbruksarealet økologisk.
  • Fire aktører kontrollerer 99,5% av det norske dagligvaremarkedet… (og da har jeg ikke en gang nevnt kiosk, bensinstasjon og storhusholdning…)
  • Den norske forbruker handler i 2,5 butikker pr uke
  • 109 milliarder tilsvarer omsetningen av matvarer i dagens Norge
  • Og sist, men ikke minst er det all grunn til å tro at vi også i 2011 vil fokusere langt mer på priser enn enn på matvarekvalitet og effekter av produksjon, politikk og transport i verdikjeden fra jord til bord.

Velbekomme!

Design Thinking for Social Innovation

“Deinkost” – Kochkonzept entwicklet von Simon Kuehne, Michael Braems und Katja CappelenAdvertisements