Posts Tagged ‘ entrepreneurial design ’

Die Teekampagne

Funksjon fremfor konvensjon

Forrige uke skrev jeg en artikkel om ebuero under overskriften ”Funksjon fremfor konvensjon”. Nok et illustrerende eksempel på en forretningsmodell hvor man har vridd og vendt på konvensjoner og gitte sannheter er Prof. Faltins virksomhet ”Die Teekampagne” (Tekampanjen). Faltins motivasjon for selv å bli entreprenør var å tilegne seg praktisk erfaring før han skulle til å undervise studenter i faget entreprenørskap. Hans interesse for te som sådan var minimal.

Innovasjonen i ”Die Teekampagne“ ligger i selve forretningsmodellen. Continue reading

Advertisements

7 teknikker for entrepreneurial design

Å utvikle et godt entrepreneurial design er en øvelsessak. Det første og viktigste skritt er å betrakte det feltet man har valgt seg ut fra så mange vinkler som mulig og å vri og vende på utgangspunktsideen og utarbeide nye siktakser.

Her 7 teknikker for å utarbeide et entrepreneurial design:

1)     Utforsk potensialet i det som alt eksisterer

2)     Tenk funksjon fremfor konvensjon Continue reading

Advertisements