Posts Tagged ‘ Faltin ’

Die Teekampagne

Funksjon fremfor konvensjon

Forrige uke skrev jeg en artikkel om ebuero under overskriften ”Funksjon fremfor konvensjon”. Nok et illustrerende eksempel på en forretningsmodell hvor man har vridd og vendt på konvensjoner og gitte sannheter er Prof. Faltins virksomhet ”Die Teekampagne” (Tekampanjen). Faltins motivasjon for selv å bli entreprenør var å tilegne seg praktisk erfaring før han skulle til å undervise studenter i faget entreprenørskap. Hans interesse for te som sådan var minimal.

Innovasjonen i ”Die Teekampagne“ ligger i selve forretningsmodellen. Continue reading

Advertisements
Advertisements