Posts Tagged ‘ funksjon ’

Die Teekampagne

Funksjon fremfor konvensjon

Forrige uke skrev jeg en artikkel om ebuero under overskriften ”Funksjon fremfor konvensjon”. Nok et illustrerende eksempel på en forretningsmodell hvor man har vridd og vendt på konvensjoner og gitte sannheter er Prof. Faltins virksomhet ”Die Teekampagne” (Tekampanjen). Faltins motivasjon for selv å bli entreprenør var å tilegne seg praktisk erfaring før han skulle til å undervise studenter i faget entreprenørskap. Hans interesse for te som sådan var minimal.

Innovasjonen i ”Die Teekampagne“ ligger i selve forretningsmodellen. Continue reading

Advertisements

funksjon fremfor konvensjon

ebuero AG Das Büro der Zukunft (fremtidens kontor)

For mange oppstartsvirksomheter kommer praktiske utfordringer og daily business i veien for dynamisk forretningsutvikling. Man kan ha en gode idé, et spennende produkt og masser av skapervilje og kreativitet, men mange entreprenører bemerker at de daglige, praktiske problemene suger tid og krefter selv fra et motivert team.

Serie-entreprenøren Holger Johnson etablerte ebuero AG i 2000 nettopp med det formål å avlaste andre entreprenører i oppstartsfasen. Ebuero AG har en spennende businessmodell som går ut på å leie ut kontorfunksjoner istedenfor reale kontorer. Continue reading

Advertisements