Posts Tagged ‘ Grundeinkommen ’

Grundeinkommen

En inntekt er som luft under vingene“ (sitat: www.kultkino.ch)  …. slik begynner filmen. Kan man tenke seg en betingelsessløs inntekt for alle? En økonomisk borgerrett? En mulighet for alle til å ”fly” og til å gjøre det en virkelig vil? I filmen „Kulturimpuls GRUNDeinkommen (Norsk: kulturimpuls GRUNNinntekt) stilles pengenes oppgave under lupen. Et brennaktuelt tema.

I Tyskland, Østerrike og Sveits diskuteres det i media, akademia og i politiske kretser om det ikke er en logisk følge av den industrielle, økonomiske og sosiale utviklingen gjennom de siste 100 årene å innføre en borgerrettsbestemt grunninntekt for alle. Continue reading

Advertisements
Advertisements