Posts Tagged ‘ idéutvikling ’

7 teknikker for entrepreneurial design

Å utvikle et godt entrepreneurial design er en øvelsessak. Det første og viktigste skritt er å betrakte det feltet man har valgt seg ut fra så mange vinkler som mulig og å vri og vende på utgangspunktsideen og utarbeide nye siktakser.

Her 7 teknikker for å utarbeide et entrepreneurial design:

1)     Utforsk potensialet i det som alt eksisterer

2)     Tenk funksjon fremfor konvensjon Continue reading

Advertisements
Advertisements