Posts Tagged ‘ robot ’

SOSIAL INNOVASJON

”Sosial innovasjon er et resultat av lidenskap, av å se behov og muligheter – å vite for mye til å være komfortabel med å gjøre ingenting”.

Erik von Lennep, Cultivate, sustainable living centre Dublin, Irland

Innovasjon blir ofte forstått som ”hardware” og termen har i de siste tiår i all hovedsak blitt brukt i forbindelse med utvikling av teknologi, produkter og tjenester i IT sektoren. Nå begynner virksomheter for alvor også å forstå viktigheten av sosial innovasjon. Det er en økende forståelse for at vi i dag står foran et seriøst innovasjonsgap for å løse presserende utfordringer verdensamfunnet står ovenfor. Tiltak, produkter og servicer som tjener samfunnsmessige mål så vel som miljømessige og finansielle formål betegnes som sosial innovasjon.

I følge The Young Foundation Continue reading

Advertisements
Advertisements