Posts Tagged ‘ sosial innovasjon ’

Rural Prosperity!

Two weeks of intense learning, discussing, exploring, listening and laughing has come to an end. International Comparative Rural Policy Studies (ICRPS) summer institute 2011 turned out to be a wonderful experience shared with great people. Safe travels home everyone, was a pleasure to have you visiting and hope you will be back soon. 

The work we did for for Sogn og Fjordane County Governor will be collected in a report to be published early fall.

Ås Newspaper, Sogndal Newspaper and The Farmers Union all wrote about the summer school and articles can be downloaded here:

Ås Newspaper: Studerer livet på landet
Farmers Union website: Bondelaget_Sommarskulestudentar på småkraftsynfaring i Jostedalen

Sogndal Newspaper (picture by Katja Cappelen) 

Advertisements

Kontekstens betydning for sosial innovasjon

Forrige uke var 40 nysgjerrige professorer, offentlig ansatte og iverksettere fra Malmø og København her i Berlin for å undersøke sosialt entreprenørskap og det urbane rom som kilde til innovasjon og sosial endring.

Jeg hadde gleden av spennende diskusjoner med flere av disse og besøket tydeligjorde nok en gang for meg den avgjørende rolle konteksten spiller når vi snakker om sosial innovasjon. Innovasjon skapes og blomstrer i det miljøet det oppstår. Når akademia søker modeller for sosialt entreprenørskap Continue reading

Grundeinkommen

En inntekt er som luft under vingene“ (sitat: www.kultkino.ch)  …. slik begynner filmen. Kan man tenke seg en betingelsessløs inntekt for alle? En økonomisk borgerrett? En mulighet for alle til å ”fly” og til å gjøre det en virkelig vil? I filmen „Kulturimpuls GRUNDeinkommen (Norsk: kulturimpuls GRUNNinntekt) stilles pengenes oppgave under lupen. Et brennaktuelt tema.

I Tyskland, Østerrike og Sveits diskuteres det i media, akademia og i politiske kretser om det ikke er en logisk følge av den industrielle, økonomiske og sosiale utviklingen gjennom de siste 100 årene å innføre en borgerrettsbestemt grunninntekt for alle. Continue reading

Remix-Manifesto

IPR er et aktuelt og kontroversielt tema som diskuteres i mange fora for tiden. Ikke minst som resultat av web 2.0, brukerdreven innovasjon, Creative Commons og de utfordringer, – og muligheter!, – det bringer med seg for teknologisk så vel som sosial innovasjon og utvikling.

Skal du se en film i løpet av helgen, – vil jeg anbefale dokumentaren “Remix-manifesto” laget av web-aktivisten Brett Gaylor. Her som youtube link i 9 deler. Del nr 8 gir for eksempel spennende eksempler på hva patentering innen medtech kan bety….

INNOVATION GAP

I The Young Foundations manifest om sosial innovasjon, Social Silicon Valleys, fra våren 2006 beskriver de det de kaller et gap mellom de akselererende verdensomspennende problemer vi står ovenfor og omfanget av løsninger på markedet. Problemene er langt flere enn det finnes løsninger pr i dag og The Young Foundation omtaler gapet som vidt og stadig voksende. I dette gapet er behovet for sosial innovasjoner – umiddelbart.

Dette reiser spørsmålet om hvem som skal være de drivende krefter i retning bærekraftig utvikling. Hvem skal kommer opp med nye ideer som møter umøtte behov og implementerer tiltak for å møte sosiale og samfunnsmessige mål? Diskusjonen handler Continue reading

SOSIAL INNOVASJON

”Sosial innovasjon er et resultat av lidenskap, av å se behov og muligheter – å vite for mye til å være komfortabel med å gjøre ingenting”.

Erik von Lennep, Cultivate, sustainable living centre Dublin, Irland

Innovasjon blir ofte forstått som ”hardware” og termen har i de siste tiår i all hovedsak blitt brukt i forbindelse med utvikling av teknologi, produkter og tjenester i IT sektoren. Nå begynner virksomheter for alvor også å forstå viktigheten av sosial innovasjon. Det er en økende forståelse for at vi i dag står foran et seriøst innovasjonsgap for å løse presserende utfordringer verdensamfunnet står ovenfor. Tiltak, produkter og servicer som tjener samfunnsmessige mål så vel som miljømessige og finansielle formål betegnes som sosial innovasjon.

I følge The Young Foundation Continue reading

Advertisements