Posts Tagged ‘ uni-due ’

Freie Universität Berlin; Entrepreneurship, ideer og Bz-modeller

Første forelesning ved Freie Universität i faget ”Entrepreneurship, ideer og businessmodeller” og jeg har allerede en forretningsidé….. De siste seks mnd har jeg besøkt fire ulike universiteter og hver gang hatt det svare strev med orientering i bygningsmassene og å forsøke å forstå logikken bak rommarkeringer. Favoritten så langt er Universitetet i Essen. Universitetet har 20.000 studerende og fire store bygninger hver med sin spesielle farge på fasadeelementer, rød, blå, gul og grønn. For å skjønne at rom S14 er å finne i ”Sand-gelb” bygning og at rom T32 befinner seg i det ”Tannen-grüne” (juletregrønn) bygget må man da minimum ha et forberedende universitetskurs bak seg – og det er jo vanskelig å få til om man ikke finner frem til rett kursrom i første omgang….

Dagens forretningsidé handler altså om brukervennlige, informasjonssystemer og skilting på store læringsinstitusjoner. Jeg aner et stort markedspotensial… Et mulig slagord kunne være ”tilgjengelig læring” eller kanskje ”læring til folket”….

På den andre side, kan det jo tenkes at orienteringsforvirringen bevist er optimalisert for på den måten å tvinge nyankommende til å henvende seg til andre studerende. Om valget er bevist og ønsket output er interaksjon og sosialisering mellom mennesker og tverrfaglige kontakter er det et meget godt konsept!


foto@KCappelen

Advertisements

Ruhrgebiet – Perspektiver for 2030

Frühjahrsakademie (vårakademie) mars 2010, Uni-Duisburg-Essen

Download program for vårakademiet HER

Ruhrgebiet er i år kulturhovedstad og i den anledning arranger Uni-Duisburg-Essen i mars et interdisiplinært, en ukes langt seminar for studenter, organisasjoner og offentlig ansatte. Formålet er å utvikle strategier for Ruhrgebiet 2030 rundt temaer som deltagende kultur, urbane systemer, innovative kommunikasjonsstrukturer, transport og mobilitet.

Akademiet er et resultat av en uttalelse fra Prof. Claus Leggewie (direktøren for KWI Essen);

”Det spennende med år 2010 er spørsmålet; hva skjer i 2011?”

Bak denne uttalelsen Continue reading

Advertisements