Archive for the ‘ samarbeid ’ Category

BARRIERER OG KRITISKE SUKSESSFAKTORER

BARRIERER OG KRITISKE SUKSESSFAKTORER
FOR SAMHANDLING MELLOM NÆRINGSLIV 
OG KUNNSKAPSINSTITUSJONER

Slik lyder tittelen på min masteroppgave ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), institutt for økonomi og ressursforvaltning. Oppgaven inngikk i et større Interreg-A vitensdelingsprosjekt, KASK:VIE, med norske og danske prosjektpartnere fra universitetssektoren og innovasjonsmiljøer i Skagerakk/Kategatt regionen. Oppgaven kan nå lastes ned i sin helhet som pdf. dokument på KASK:VIE´s hjemmeside under overskriften: Grenseoverskridende masteroppgave. Gå til www.kaskvie.eu 

 

 

 

Advertisements
Advertisements