Posts Tagged ‘ skilting ’

Freie Universität Berlin; Entrepreneurship, ideer og Bz-modeller

Første forelesning ved Freie Universität i faget ”Entrepreneurship, ideer og businessmodeller” og jeg har allerede en forretningsidé….. De siste seks mnd har jeg besøkt fire ulike universiteter og hver gang hatt det svare strev med orientering i bygningsmassene og å forsøke å forstå logikken bak rommarkeringer. Favoritten så langt er Universitetet i Essen. Universitetet har 20.000 studerende og fire store bygninger hver med sin spesielle farge på fasadeelementer, rød, blå, gul og grønn. For å skjønne at rom S14 er å finne i ”Sand-gelb” bygning og at rom T32 befinner seg i det ”Tannen-grüne” (juletregrønn) bygget må man da minimum ha et forberedende universitetskurs bak seg – og det er jo vanskelig å få til om man ikke finner frem til rett kursrom i første omgang….

Dagens forretningsidé handler altså om brukervennlige, informasjonssystemer og skilting på store læringsinstitusjoner. Jeg aner et stort markedspotensial… Et mulig slagord kunne være ”tilgjengelig læring” eller kanskje ”læring til folket”….

På den andre side, kan det jo tenkes at orienteringsforvirringen bevist er optimalisert for på den måten å tvinge nyankommende til å henvende seg til andre studerende. Om valget er bevist og ønsket output er interaksjon og sosialisering mellom mennesker og tverrfaglige kontakter er det et meget godt konsept!


foto@KCappelen

Advertisements
Advertisements