Posts Tagged ‘ Zeche Zollverein ’

Ruhrgebiet – Perspektiver for 2030

Frühjahrsakademie (vårakademie) mars 2010, Uni-Duisburg-Essen

Download program for vårakademiet HER

Ruhrgebiet er i år kulturhovedstad og i den anledning arranger Uni-Duisburg-Essen i mars et interdisiplinært, en ukes langt seminar for studenter, organisasjoner og offentlig ansatte. Formålet er å utvikle strategier for Ruhrgebiet 2030 rundt temaer som deltagende kultur, urbane systemer, innovative kommunikasjonsstrukturer, transport og mobilitet.

Akademiet er et resultat av en uttalelse fra Prof. Claus Leggewie (direktøren for KWI Essen);

”Det spennende med år 2010 er spørsmålet; hva skjer i 2011?”

Bak denne uttalelsen Continue reading

Advertisements
Advertisements